Inhoudelijk en praktisch
Zo mooi is het artikel over de tentoonstelling Anna Paulowna: Kleurrijke koningin

Het zoeken en lezen van een artikel vergt tijd en energie. Uit een ruim aanbod aan geschreven bronnen viel uiteindelijk mijn oog op een artikel uit de regionale huis-aan-huis krant Veluws Nieuws. Het vertelt voor ieder die is geïnteresseerd in de geschiedenis van het koninklijk huis in Nederland, met name het leven van kroonprinses, grootvorstin en koningin-moeder Anna Paulowna die met een tentoonstelling op Paleis Het Loo in Apeldoorn wordt toegelicht. Het is immers 200 jaar geleden dat zij trouwde met Willem, prins van Oranje-Nassau en vanuit het Keizerrijk Rusland naar het koude kikkerland ( = Nederland ) verhuisde. Twee bijzondere gebeurtenissen die heel veel opschudding hebben veroorzaakt.

Wanneer het Paleis Het Loo een expositie organiseert, worden alle registers opengetrokken. De journalist is er dan ook in geslaagd een totaaloverzicht van deze bijzondere tentoonstelling te brengen, te beginnen met de aanleiding in korte zinnen aangevuld met enkele momentopnames uit het leven van Anna Paulowna. Het waren juist die ervaringen en referenties die haar keizerlijke status en uitgesproken persoonlijkheid accentueren. Anna Paulowna is meer dan die hofdame. Dat de schrijver deze nog eens extra benadrukken, is helemaal niets mis mee. Zeker dat wij nu in een tijd van openheid en transparantie leven.

Door het gebruik van een eenvoudige taal vergroot je het lezerspubliek en hiermee is de kans ook groot dat je mensen aanspreekt om deze prachtige tentoonstelling te bezoeken. De journalist heeft hier rekening gehouden met deze aspecten. Met het portret van het jonge prinselijk paar uit het jaar 1826 als een aantrekkelijke eyecatcher en zonder gebruik van bijhorend beeldmateriaal wordt het onderwerp heel direct en open geschreven. De schrijfstijl is toegankelijk. Een heldere tekst en leesbare lettertype vervolledigen het geheel.

Al had Anna Paulowna in haar leven tekenen van extraversie en hooggevoeligheid, het artikel benadert haar neutraal en objectief. Bovendien leest het artikel heel prettig en rustig. Wanneer je als journalist, recensent of schrijver teveel informatie mededeelt schrijf je meer een uiteenzetting en verlies je ook de aandacht en het verrassingseffect. Dat is hier niet de bedoeling. Het is vanzelfsprekend dat er wordt verwezen naar de publicatie van Paul Rem, de curator van deze tentoonstelling en de samenwerking met de verschillende bruikleengebruikers en organisaties. Het is ook hun verdienste om samen met de samenstellers zo'n leerrijke tentoonstelling op poten te stellen. In deze digitale tijdperk is het best handig om ook de site van het Paleis Het Loo te vermelden. Helaas ontbreekt deze link.

Alles overziend is het geschreven artikel kort en bondig, betrouwbaar en representatief, een mooie uitnodiging voor de tentoonstelling Anna Paulowna: Kleurrijke koningin.

Tekst: © Alle rechten voorbehouden, Catherine Boone, 2016

Bron artikel: Veluws Nieuws. (2016, 01 november). Kleurrijke koningin op Het Loo. Veluws Nieuws, p. 27.