Krakovda ötən il 800 yaşı bütün dünyada təntənə ilə qeyd olunmuş dahi şair və mütəfəkkir Mövlana Cəlaləddin Ruminin (1207-1273) seçmə qəzəllərinin tərcüməsindən ibarət «Sözlərin keçidində» adlı kitab işıq üzü görmüşdür. Qəzəllərin polyak dilinə tərcüməçisi ixtisasca iranşünas olan 54 yaşlı Marek Smojinskidir.
Kitabda Mövlananın 32 qəzəli və mütərcimin geniş ön sözü (49 səhifəlik) yer almışdır. Ön sözdə Mövlananın həyatı və əsərləri barədə ətraflı məlumat verən M.Smojinski onun yaradıcılığında üç dini-ideoloji ənənənin – buddizm, zərdüştilik və islam – çulğaşdığını vurğulamışdır.
Kitaba əlavə olunmuş «Könüllər» adlı CD onun dəyərini daha da artırır. Həmin CD-yə M.Smojinskinin və Polşanın tanınmış opera müğənnisi Mariuş Koluçun ifasında Ruminin farsca beş, polyakca iki qəzəli yazılmışdır. Qəzəllərin oxunuşu tar, ney, rübab və s. musiqi alətlərinin çalğısı ilə müşayiət olunur.

Bundan başqa kitabda hər səkkiz səhifədən bir Mövlana beytlərini əks etdirən xəttatlıq nümunələri verilmişdir. Polşanın məşhur qrafika ustası Katajina Bruzda tərəfindən çəkilmiş səkkiz illüstrasiya isə kitaba xüsusi gözəllik bəxş edir. Yeri gəlmişkən, kitabın üz qabığı da həmin rəssam tərəfindən işlənmişdir.
Kitabın nəşrindən və satışa buraxılmasından keçən qısa müddət onun polyak oxucuları tərəfindən böyük maraqla qarşılandığını üzə çıxarmışdır. Marek Smojinski mətbuata verdiyi açıqlamada bu marağı Mövlana qəzəllərinin heyrətamiz ritmikliyi və ümumbəşəri ruhu ilə əlaqələndirmişdir.